Adorace Rejvíz

23.05.2018 16:11

Modlitba nakonec spočívá v tom, že mlčíme, abychom naslouchali Bohu, který k nám mluví, a abychom slyšeli Ducha svatého, který promlouvá v nás. Skutečná modlitba nechává Bohu volnost, aby k nám přicházel podle své vůle. Musíme umět čekat v tichu. Je třeba setrvávat v tichosti, v odevzdanosti a v důvěře. Modlit znamená umět dlouho mlčet. Tak často jsme hluší, dáváme se rozptylovat vlastními slovy...

Myslím, že modlitba do jisté míry vyžaduje absenci slov, neboť jediným jazykem, jemuž Bůh opravdu rozumí, je láskyplné mlčení. Kontemplace světců se živí výhradně odevzdaným nazíráním Boha tváří v tvář.

Už dlouho také uvažuji o tom, že modlitba může nabýt formy jen v noci. V temnotě nás neosvětluje nic jiného než Bůh. Je důležité naučit se modlit uprostřed noci, kdy celé stvoření vyhledává spánek, jako Jákob a po příkladu mnichů.

z myšlenek kardinála Roberta Saraha v knize Bůh nebo nic

 

 

Doprava:

Vlastní, v případě potřeby využijeme neobsazená místa v autech lidí jedoucích vlastním autem.

Linkový autobus: Sobota 16:30 (Jeseník) – 16:52 (Rejvíz)

 

Adorace:

Lze adorovat celou noc, ale třeba i jen jednu hodinu.

Na místě uděláme rozpis, aby po celou dobu byl někdo v kostele.

 

Ubytování:

K dispozici je 8 postelí a velký prostor na koberci.

Zájemci o přespání vemte si spacák, případně karimatku.

Dá se také stanovat na louce před farou.

 

Úklid kostela:

Vytřeme podlahu, umyjeme lavice, ometeme pavučiny.

Kdo může, ať přinese kbelíky a hadry.

Vítány jsou též květiny k nazdobení oltáře.

 

Jídlo:

Vlastní případně cizí, pokud se s vámi někdo rozdělí.

V sobotu večer uděláme ohěň, na kterém si něco opečem.

 

Více informací na:

katolickyspolek@farnost-jesenik.cz