Galerie 2020

Mše svatá na začátek školního roku 1. 9. 2020

« 1 z 7 »

Ministrantská schůzka spojená s cyklovýpravou 12. 9. 2020

« 1 z 4 »

Pouť k Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku 16. 8. 2020

« 1 z 12 »

Příměstský tábor v Jeseníku 20. – 24. 7. 2020

« 1 z 16 »

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku 26. 7. 2020

« 1 z 3 »

Konec školního roku – mše svatá, opékání na faře 26. 6. 2020

« 1 z 7 »

25. výročí kněžského svěcení otce Stanislava 21.6.2020

« 1 z 2 »

Ministrantská schůzka 13.6.2020

« 1 z 4 »

Pěší pouť na Maria Hilf 30.5.2020

« 2 z 2 »

Žehnání kaple v České Vsi 17.5.2020

« 1 z 6 »

Výmalba kostela v České Vsi (21. – 28.4.2020)

« 1 z 11 »

Oprava varhan v Jeseníku pokračuje – odvoz posledních dílů

« 1 z 12 »

Dlouholetá obětavá kostelnice z Bukovic paní Emílie Bořutová se dožila 100 let

Dvoudenní příprava na 1. svaté přijímání v Jeseníku

« 1 z 6 »

Kulatiny v Jeseníku

« 1 z 3 »

Tříkrálová výprava

« 1 z 3 »