Farnost

Ekonomická rada

01.01.2015 00:02
Ekonomická rada farnosti, často nazývaná pouze jako ekonomická rada (latinsky consilium a rebus...

Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie

01.01.2015 00:03
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku je novorenesanční stavba z let 1882-1883, postavena na...