články r. 2014

Tříkrálové koledování v Jeseníku

“My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví neseme vám…..” znělo tento týden u mnoha dveří jesenických domácností.   Jistě není třeba vysvětlovat,že to byl zpěv asi 8 mi skupinek koledníků Tříkrálové sbírky, která v Jeseníku probíhala tak, jako v mnoha farnostech jesenického děkanátu. Kolik se vykoledovalo ještě není známo, ale už dnes je třeba poděkovat … číst více

články r. 2013

Slavení vánoc v Jeseníku r. 2013

Vánoce jsou v každé farnosti příležitostí, jak posílit společenství věřících a projevit pravou lásku k Bohu i lidem, kterou tak často a rádi zdůrazňujeme ve svých projevech. V Jeseníku, jak také jinak, jsme začali úklidem kostela i “úklidem” ve svých nitrech svátostí smíření. Přípravy pokračovaly několika adventními koncerty a potom již stavbou betléma (na obrázku) … číst více

články r. 2013

Pouť na Hamrovou 2013

Opět po roce se v neděli 15.9.2013 sešlo několik desítek Bukovických a Jesenických farníků, aby se zúčastnili poutní mše sv. v malebné dřevěné kapličce u Jeseníku – Dětřichova směrem na Rejvíz, tam, kde se říká Na Hamrové. Mši sv. sloužil jesenický farář P. Pavel Schwarz a v homilii rozvedl sedm bolestí P. Marie, které podle … číst více

články r. 2013

Pouť děkanátu Jeseník r. 2013

Setkali jsme se v sluncem prozářeném Jeseníku první zářijovou sobotu. Přítomné byly nejen babičky, které tvoří podstatu leckteré farnosti, ale kostel byl naplněn rodiči a proniknut spoustou malých dětí. Vskutku rodiny celého děkanátu se sešly. Nu nemusíme se bát o budoucnost katolické víry v okrese Jeseník.   A právě za rodiny, za nová kněžská, řeholní … číst více

články r. 2013

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku 2013

Slavnost Těla a krve  Páně jsme v Jeseníku oslavili v neděli 2.června 2013 slavnostním průvodem kolem kostela. Díky Bohu nám přálo počasí, takže jsme vytvořili krásný průvod za  eucharistickým Kristem, který jakoby uděloval požehnání celému městu. Díky obětavé práci našich mladých mužů, kteří opatřili pěkné břízky a umělecké práci našich žen, které vyzdobily oltáře, jsme měli celý … číst více

články r. 2013

Tradiční noc kostelů 2013 v Jeseníku

Již po třetí jsme v Jeseníku organizovali ve spolupráci celé farnosti Noc kostelů. Všech přípravných prací se zúčastnilo téměř 30 farníků pod vedením P. Krzystofa Szewczyka. Tak jako každoročně byl připraven hudební i literární program. Po úvodních slovech P. Szewczyka nám v literární části p. Mgr. Growka zajímavě vylíčil některé úseky z dějin kostela, zejména z … číst více

články r. 2013

Jeruzalém – dnešní i biblický 2013

Netradiční pohled a dojmy z Jeruzaléma a Betléma nám  ve středu 15.května 2013 vyprávěla naše farnice, p. Petra Trunečková na besedě ve farním sále na faře. Protože Petra navštívila tato svatá místa soukromě a jako turista, byl její pohled poněkud odlišný jako pohled tisíců poutníků prostřednictvím cestovních kanceláří. Zejména proto, že mohla posvátným místům věnovat … číst více

články r. 2013

Služebník Boží, br. Česlav Křížala OFM, již na cestě k věčné Radosti

aneb odešla nám jedna velká osobnost františkánské rodiny… Začínat zprávu tím, že odešel 28. 4. L. P. 2013 na věčnost br. Česlav Křížala, františkán z Moravské Třebové, jáhen bez maturitního vzdělání, za to životní vzdělaností jen sršel …atd., se mi opravdu nechce, i když je to pravda. Napadá mě totiž, že takto začíná většina smutečních … číst více