články r. 2019

Přemístění křtitelnice a oprava jejího víka ve farním kostele v Jeseníku

Posted on

Nedílnou součástí každého kostela bývá křtitelnice. Ne jinak je tomu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Křtitelnice stála v boční kapli ve výklenku a byla tak málo viditelná pro příchozí. Navíc její dřevěné víko se nacházelo v dost špatném stavu. Bylo potřeba jeho zrestaurování, proto byl osloven pan Petr Bittner ze Staříče, který se práce ujal. […]

články r. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2019

Posted on

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla, jsme prožili v Jeseníku v neděli 23.6. 2019 a oslavili velkým průvodem s Nejsvětější Svátostí k oltářům na zámeckém náměstí. Při tom jsme prosili za naše město, za naše farnosti Jeseník, Českou Ves, Domašov, Lipovou-lázně a za Vápennou, aby duch pravé lásky a svornosti vládl nejen mezi […]

články r. 2019

Smažení vaječiny v Jeseníku

Posted on

Na Svatodušní neděli 9.6.2019 odpoledne se část Jesenické farnosti sešla na farní zahradě na tradiční svatodušní “Vaječinu”, což je zvyk z Frýdecka a může nám připomenout, že život vzniká s přispěním Ducha svatého a vajíčko nám to a zvláště dětem může přiblížit, neboť děti ví, že z vajíčka se vylíhne malé kuřátko, které je živé […]

články r. 2019

Noc kostelů v Jeseníku 2019

Posted on

Tuto slavnost jsme prožili v pátek 24. května 2019 ve všech kostelích v Jeseníku a byla to příležitost pro všechny, podívat se čím žijí křesťané ve svých prostorách. Ve farním kostele P. Marie u náměstí jsme byli přivítáni děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem a historickou přednášku o oltářích v našem kostele přednesl p. Mgr Vít […]

články r. 2019

Pouť k sv. Josefu Dělníku v České Vsi

Posted on

Ve středu 1.5.2019 jsme v 10:00 hod. byli na pouti ke sv. Josefu – dělníku, kterého jsme prosili o přímluvu ve farnosti Česká Ves u Jeseníku. Tato farnost slaví patrocinium právě na 1. května a připravila skutečně duchovní i kulturní program. Nezapomněla ani na děti, které nás všechny pobavily divadlem „O neuklizených hračkách“. Za všechny […]

články r. 2019

Velikonoční triduum 2019 v Jeseníku

Posted on

V letošním roce jsme slavili Velikonoce s naším novým farářem a děkanem otcem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem, který nám doporučil, abychom velikonoční obřady letos vykonali v plném rozsahu, protože tak docílíme i hlubší prožívání a poznávání těchto největších křesťanských svátků v našich srdcích a nitrech. K tomu se připojilo i společné prožití těchto svátků s […]

články r. 2019

Křížová cesta na Křížový vrch

Posted on

Květnou neděli 14.4.2019 prožili farníci z Jeseníku a České Vsi nejen dopoledne při mši svaté, kdy si připomínáme v pašijích umučení Pána Ježíše Krista, ale i odpoledne. V 15:30 hod. vyšlo přes 30 poutníků od 1. zastavení Křížové cesty směrem na Křížový vrch. Pod vedením otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře si mohl každý u […]

články r. 2019

Křížová cesta manželských párů – 29.3.2019 – 16:30 kostel v Jeseníku

Posted on

zastavení – Ježíš odsouzen na smrt Pane Ježíši, tak jako lidé odsoudili Tebe, tak i my stejně soudíme lidi okolo nás. Často vyslovíme svůj názor, který rychle a krutě často druhé zraní a řízne do nitra druhého člověka jako nůž. Rychle odsoudíme člověka, který má jiné názory, víru nebo jinak vypadá. Prosíme Tě, ať jsme […]