články r. 2012

Jitřenky prožily tábor v Adamovském údolí

Posted on

Týden plný pohádkových dní prožily holky ze 14. skautského oddílu Jitřenky z Jeseníku v Adamovském údolí u Starého Města pod Sněžníkem. V sobotu 28. července se sjelo 12 dětí, 5 vedoucích, jedna kuchařka a dva dřevorubci do již připraveného tábora, který se rozprostíral na krásném a tichém místě v lese. Místa ke spaní bylo dost, […]

články r. 2012

Pouť děkanátu Jeseník s otcem generálním vikářem

Posted on

„Nejsme hodni přijmout eucharistii, ale přijímejme Ježíše v eucharistii co nejčastěji“    V sobotu 4. srpna 2012 na svátek sv. Jana Maria Vianneye se konala v našem jesenickém děkanátu pouť, která byla obětována za nová kněžská, řeholní povolání a za obnovu rodin. Z Ostravy mezi nás přijel otec generální vikář Mons. Mgr. Martin David, který […]

články r. 2012

Na slavnost sv.Cyrila a Metoděje přivítala farnost Jeseník nového faráře

Posted on

Na slavnost sv.Cyrila a Metoděje, v neděli 8.7.2012, přivítali jeseničtí farníci svého nového faráře, P. Pavla Schwarze, kterého o. biskup jmenoval do funkce administrátora farností Jeseník, Česká Ves a Domašov. P. Pavel Schwarz byl na kněze vysvěcen před 5ti lety, působil jako kaplan v Jablunkově, v Albrechticích u Krnova a poslední dva roky studoval v […]

články r. 2012

Otec děkan přivítal P. Pavla Schwarze v Jeseníku a poděkoval otci Leszkovi

Posted on

Ve středu 4. července 2012 se konaly na faře v Jeseníku za přítomností otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece, P. Mgr. Leszka Rackowiaka a P. Pavla Schwarze předávky farností Jeseník, Česká Ves, Horní Domašov a Dolní Domašov.    Otec děkan přivítal P. Pavla Schwarze v děkanátu Jeseník  a  předal mu jmenovací dekret od otce biskupa. […]

články r. 2012

Mše svatá na rozloučenou s Jeseníkem

Posted on

V neděli 1.července 2012 sloužil mši svatou na rozloučenou s Jeseníkem P.Leszek Rackowiak, dosavadní zdejší farář, který zde působil jako Salvatorián tři roky. P.Leszek Rackowiak odchází na Prostějovsko, kde Salvatoriáni působí již tradičně z dob první republiky.  Farnice a členka ekonomické rady p. Marcela Krzystková mu  vtipnou básničkou poděkovala za všechno dobré, co pro jesenickou farnost […]

články r. 2012

Boží Tělo v Jeseníku 2012

Posted on

V neděli 10.června 2012 mohli jeseničtí farníci opět po roce, pokud ovšem chtěli,vyjít do ulic města Jeseníku a oslavit tak svátek Božího Těla, přeložený ze čtvrtka 7.6.2012. Po mši svaté, kdy po prvé přijímali Tělo a Krev Páně čtyři farníci, pokřtění letos na Velikonoce, vyšli skoro všichni farníci průvodem kolem kostela ke čtyřem oltářům, které připravili […]

články r. 2012

Velký zájem o Noc kostelů v Jeseníku

Posted on

Letošní  noc kostelů vzbudila u občanů Jeseníku nebývalý zájem. Probíhala  v pátek 1.června 2012 současně ve dvou objektech, ve farním kostele P. Marie Nanebevzaté a v bývalé klášterní kapli, která dnes slouží koncertním účelům. Je s podivem,že místní lidé navštěvovali po celý den oba objekty a živě se zajímali o jejich historii. Celkově navštívilo kostel […]

články r. 2012

Beseda o práci s mládeží s P. Vítem Zatloukalem v Jeseníku

Posted on

Beseda o práci sekce pro mládež ČBK s P.Vítem Zatloukalem  se na pozvání farnosti Jeseník konala 25.května 2012 v rámci cyklu „Večery u studny“. P. Vít Zatloukal sloužil nejprve v Jeseníku ve farním kostele mši svatou a ihned poté vedl besedu o práci s mládeží, zejména o starostech  s účastí výpravy skupiny české mládeže na Světové setkání […]

články r. 2012

Mše svaté pro děti v Jeseníku a v České Vsi v roce 2012

Posted on

V pátek 13.4. se uskutečnila další dětská mše svatá, tentokráte v Jeseníku. Program pro děti si připravili manželé Zuzka a Ondra Hanulíkovi. Katecheze pro děti měla velikonoční tématiku. Hned při vchodu do kostela děti dostaly tajemné balíčky, které si nesměly rozbalit hned, ale až po té, co k tomu budou vyzvány. Jejich zvědavost byla ukojena po evangeliu a […]