Podoba kostela před přestavbou r. 1882

Podoba kostela před přestavbou r. 1882