Hromnice 2023 v Jeseníku

Dnes jsme prožívali v naší farnosti Svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to připomínka, kdy dítě Ježíš byl představen v Jeruzalemském chrámu dvěma prorokům, Simeonovi a Anně. Simeon Ježíše nazývá SVĚTLO SVĚTA, které osvěcuje národy (Lk2, 32) I my jsme se světly v rukou vyšli ke mši svaté, abychom si uvědomili, že Ježíš je i naše světlo v těžkostech a temnotách dnešní doby.