články r. 2021

Modlitební triduum v Jeseníku

Ve dnech 29.1. – 31.1.2021 proběhlo v Jeseníku v kostele modlitební triduum Modliteb matek, které se koná v mnoha farnostech vždy jednou za čtvrt roku a k jeho prožívání jsou pozváni všichni lidé. Modlíme se za sebe navzájem, za naše děti, za farnost a za všechny, kteří nás o modlitbu prosí. Proto jsme před tímto setkáním nechaly v kostele krabičku, kde mohli všichni farníci vložit napsané prosby na lístcích. Krabičku s těmito lístky jsme pak umístily během tridua před oltář. Chtěly jsme tak vyjádřit, že všechny naše těžkosti a starosti odevzdáváme Ježíši. Věříme, že modlitba proměňuje nás i svět.  Vnímáme tento čas jako vzácné dny, jež nechceme nechat jen tak uplynout. Tyto dny spolu souvisejí stejně jako Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle. V pátek jsme odprošovaly za své hříchy. V sobotu jsme prosily za to, abychom dokázaly odpustit těm, kdo ublížily nám a našim dětem. V neděli jsme s vděčností chválily Boha a děkovaly za všechna požehnání, které jsme v životě dostaly. Mějme na paměti, že Bůh miluje každého člověka, ale je jemný a nebude naléhat. Zasáhne však jen tehdy, když o to požádáme. Trpělivě čeká, až se na něho obrátíme v modlitbě. S touto důvěrou jsme k Němu přistupovaly držíc se slova z Písma „Proste, a bude vám dáno… Neboť každý, kdo prosí, dostává… (Mat. 7,7-8)

Zdislava Dvořáková