články r. 2020

Příprava na 1. svaté přijímání

“Dnes budu tvým hostem!”, řekl Ježíš Zacheovi. Děti přijaly tuto výzvu a rozhodly se letošní rok, že Ježíš přijde jako host do jejich srdcí, do jejich rodin a to při svatém přijímání. Poslední víkend v únoru jsme se s dětmi z různých koutů našeho děkanátu sešli na faře v Jeseníku. Společnými chvílemi při modlitbě, katechezích, hrách a putování jsme se snažili pochopit a zakusit krásu svátostí – křtu, smíření a eucharistie. Obohacujícím závěrem bylo společné setkání a ukončení s rodiči, kdy jsme hledali smysl, důležitost a možné způsoby naší modlitby v rodinách. Děti oblečené v Krista s bílým trikem se znamením kříže, se svíčkou v ruce a požehnáním od Otce, odcházely posíleny a s radosti v srdci na blížící se přijetí svátosti eucharistie, které proběhne 7.6. v České Vsi i v Mikulovicích. Děkujeme všem rodičům za pomoc s tímto víkendem – za dobrůtky, uvaření oběda, zapojením se do úklidu či programu.

“Pane Ježíši, prosíme tě za všechny tyto děti jdoucí ke svatému přijímání i za jejich rodiny. Kéž setkání s Tebou je pro ně proměnou, povzbuzením a obohacením v našem světě! Amen!”

Kristýna Hanulíková