články r. 2020

Kulatiny v Jeseníku

V neděli 2. 2. 2020 jsme oslavili kulaté narozeniny naší milé přítelkyně paní Marcelky K., kterou mnozí v Jeseníku známe jako vždy ochotnou farnici, která neváhá věnovat čas pro náš jesenický mariánský kostel či pro někoho z farnosti. Chceme ji popřát mnoho Božího požehnání a zdraví a radosti a dobré nálady a konec konců i dlouhá léta a pak rovnýma nohama do nebe.  

Děkujeme Ti Marcelko, za vše dobré cos pro nás tady na Jesenicku udělala a Pán Ti žehnej!

VDV