Odhalení zrestaurovaného obrazu Panny Marie v jesenickém kostele

V sobotu 8. prosince 2018, o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, byl v jesenickém kostele odhalen a otcem P. Mgr. Jiřím Filipcem požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie. Autorem obrazu je Josef Templer, otec známějších malířů Rudolfa a Franze. Rodina Templerů byla ve své době významnou malířskou rodinou. Svědčí o tom množství dochovaných děl a jen málokterý kostel z oblasti Zlatých hor přes Bruntál až po Opavsko se nemůže pochlubit jejich dílem.

Josef nedosáhl takového věhlasu, jako jeho dva synové. Josef Templer se narodil roku 1804 v Mnichově u Vrbna a po svatbě se přestěhoval do Zlatých Hor. Byl malířem a pozlacovačem a své dva syny odmalička učil malovat. Zemřel roku 1860 ve Zlatých Horách.

Literatura* k němu uvádí: „Tématem jeho obrazů byly především náboženské motivy. Jeho dílo se z velké části nedochovalo a o nedochovaných obrazech nejsou žádné zprávy. Dochovaly se pouze dva obrazy: Zmrtvýchvstání Krista, který namaloval pro farní kostel ve Skorošicích a Sv. Jan Křtitel namalovaný pro kostel v Písečné. Mezi nedochovaná díla Josefa Templera patří obrazy pro kostely v Opavě a Osoblaze, pro poutní kostel u Liptáně a pro poutní místo MariaHilf.

Až při letošním restaurování obrazu se zjistilo, že se jedná o zcela neznámé dílo Josefa Templera z roku 1839.

Na plátně je Panna Maria vyobrazena jako Neposkvrněné početí. Zobrazení vychází ze Zjevení sv. Jana: „Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ Bílá lilie, jako symbol čistoty a nevinnosti, je pradávným znakem Panny Marie. Zeměkoule pod jejíma nohama znamená, že Maria přemáhá svět a nepodléhá světským žádostivostem, ale vypovídá také o jejím postavení jakožto Královny a Paní. Had s jablkem odkazuje na knihu Genesis, předpovídající, že Panna Maria rozdrtí hlavu hada, a to jak svým „fiat“, kterým otevřela Spasiteli cestu k našemu vykoupení, tak i svým Neposkvrněným početím, jímž byla skrze zásluhy svého Syna vyňata z nadvlády hříchu. Rám obrazu je zdoben plechovými medailony zobrazujícími růžencová tajemství. Celý obraz je evidovanou kulturní památkou.

Jelikož příští rok bude mít obraz 180 let, byl na něm znát zub času. Proto se Katolický spolek Jeseník rozhodl obraz zrestaurovat. Práce prováděl zkušený restaurátor Mg., Mgr. art. Jan Bittner. Obraz na plátně byl vypnut do nového rámu, byla sejmuta vrstva usazenin, zoxidovaného lakování a retuší v malbě, protržená místa byla scelena lněnými vlákny, obraz byl nakonec vyretušován akvarelovými barvami a ošetřen lakem s příměsí včelího vosku. Podobně medailony malované na plechu byly očištěny od zbytků svící a výkvětů koroze. Nejvíce práce bylo na samotném rámu, bylo potřeba doplnit chybějící části, odstranit zoxidované bronzování a doplnit chybějící zlacení plátkovým zlatem. Odkrylo se původní šedočerné mramorování, které bylo v minulosti druhotně zakryto světlezeleným nátěrem. Fotografie z průběhu restaurování si můžete prohlédnout zde.

Celkové náklady na restaurování činily 197 800 Kč. Částku 80 000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury z dotačního programu, 20 000 Kč poslal Institut pro památky a kulturu jako cenu za druhé místo v soutěži veřejných sbírek pořádaných na obnovu památek. Jednalo se o cenu veřejnosti, kdy lidé na internetu hlasovali pro tuto sbírku. Celkem jesenická sbírka dostala 563 hlasů. V kostele v pokladničce se na tento účel vybralo celkem 30 694 Kč. A na sbírkový bankovní účet bylo od různých dárců posláno 67 899 Kč. Přitom někteří farníci věnovali nemalou částku: 10, 15, 17 i 20 tisíc korun.

Ve výsledku se vybralo o 793 Kč víc, než bylo potřeba. Za tyto zbylé peníze jsme nechali vytisknout upomínkové obrázky s obrazem.

A tak si myslím, že tento obraz je opravdový poklad. Ne pro množství zlata v rámu nebo pro celkovou částku peněz, ale ten poklad v nebi, v biblickém slova smyslu. On se ten obraz stejně jednou rozpadne, možná shoří při požáru nebo ho někdo někdy ukradne, ale co přetrvá navěky je úmysl. Úmysl s jakým kdo přispěl na opravu. A přispěl-li někdo z lásky k Bohu a k Panně Marii, je to ta nejlepší investice, protože Bůh se nikdy nenechá ve své štědrosti zahanbit.“ Tak před slavnostním požehnáním obrazu shrnul restaurování předseda Katolického spolku Jeseník Vít Slezák.

Panno Maria, chceme Ti s láskou a vděčností věnovat tento obraz. Přijmi to jako náš dík a jako zadostiučinění za mnohou lhostejnost a urážky, které lidé páchají i vůči tvým obrazům. Panno Maria, patronko naší farnosti, oroduj za nás.“ Dodal na závěr Vít Slezák. Snad tím vyjádřil názor celé farnosti.

Foto zde.