Dětská mše svatá na zahájení školního roku v Jeseníku

V pondělí 3.září 2018 se děti z farnosti Jeseník a z farnosti Česká Ves společně sešly na prosebné mši svaté, kterou sloužil náš nový pan farář a děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Touto mší svatou se zahajoval školní rok 2018-19. Zejména děti, které budou letos chodit do vyučování katolického náboženství si společně s rodiči připravily obětní dary, které symbolizovaly mimoškolní zájmy a činnosti, kterým se děti i rodiče věnují ve svém volnějším čase.

Které to jsou, vyjadřovaly přinesené obětní dary. Společná modlitba Otčenáše a Pozdravení pokoje vyjadřovaly potom postoj lásky k Bohu a bližnímu, který by nás všechny měl před přijetím Eucharistie naplňovat. Za to jsme se všichni modlili a vyprošovali si na konci mše svaté. Přinášíme několik fotografií z této krásné a poučné mše. Prosme my, všichni farníci z obou farností, za Boží požehnání pro těch našich asi 25 dětí, které budou letos chodit do vyučování náboženství. Deo gratis !!

[ngg src=“galleries“ ids=“1″ display=“basic_thumbnail“]