Náboženství se vyučuje na faře v Jeseníku: 

1. – 2. třída – pátek 15:30 – 16:15

3. třída – středa 14:40 – 15:25

4. – 6. třída – pátek 14:40 – 15:25

---

Ve středu 18.10. bude po mši svaté na faře setkání nad Biblí (Lukášovo evangelium)