V sobotu se uskuteční děkanátní pouť. Od 15:00 bude v kostele modlitba růžence, od 16:00 adorace a v 17:00 bude celebrovat o. biskup Martin David mši svatou. Pro děti bude zajištěn program na farní zahradě od 15:00 hod.