Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství. Prosíme rodiče o jejich vyplnění. Náboženství se bude vyučovat v pátky.