Ve středu 26.10. po mši svaté bude na faře v Jeseníku katecheze.

V pátek 28.10. od 19:00 bude na faře v Jeseníku setkání mládeže.

Ve středu 2.11. v 19:30 bude v kostele v Jeseníku modlitba chval.

V pátek 4.11. dopoledne bude kněz navštěvovat nemocné. Kdo má zájem o tuto návštěvu, prosíme o nahlášení.

V pátek 4.11. od 19:00 bude na faře v Jeseníku setkání mládeže.

----------

Výzva POMÁHÁME HAITI

----------

Dne 1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci.
Podmínkou je sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a modlitba Otče náš a Věřím v Boha.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky za splnění těchto podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova a jakákoliv modlitba za zemřelé.

Více o odpustcích zde.

----------

Výzva biskupů:

Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí se v úterý 18. 10. na 107. Plenárním zasedání ČBK ve Vranově u Brna rozhodli podpořit iniciativu #bellsforaleppo a vyzvat věřící a lidi dobré vůle k účasti na aktivitě Evangelické luterské církve ve Finsku, která vyzvala v minulých dnech, aby se zvony na kostelech po dobu 12 dnů (počínajíc od minulé středy) vždy v 17 hodin rozezněly jako výzva k modlitbě za oběti bombardování v Aleppu.

Česká římskokatolická církev se připojuje k výzvě Hlas zvonů pro Aleppo (#bellsforaleppo). Již v pátek 21. října se v našich farnostech od 17.00 rozezní zvony na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, který je naše naděje.

Při vědomí, že nemůžeme mnoho učinit lidskými silami, a při hlubokém soucitu se všemi oběťmi nelidských podmínek panujících v bombardovaném Aleppu, Vás prosíme, aby se jako hlas trpících i v našich farnostech v 17 hodin rozezněly zvony a spolu se všemi se modlili za bratry a sestry v Aleppu a celé Sýrii. Prosíme, abyste tak učinili po dobu tří dnů od pátku 21. 10. do neděle 23. 10. na znamení Ukřižovaného a Vzkříšeného Krista, jenž trpí ve všech bezbranných a do nelidských podmínek uvržených lidí a který jediný je pevnou oporou naší naděje, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo a zvítězí i v tomto bolestném kříži.

Kéž je tento hlas zvonů také připomínkou naší vládě i vládám světa, že nesmí mlčet a musí aktivně jednat, když jsou porušována základní lidská práva a páchány válečné zločiny proti lidskosti.

(z výzvy ČBK)

Na výzvu finských luteránů zareagovalo více než 200 finských farností a postupně se přidávají kostely v dalších evropských zemích, USA i Austrálii. Připomínka probíhá každý den a měla by vyvrcholit v pondělí 24. října, kdy se koná Světový den OSN.