V neděli 2.10. nebude mše svatá v lázních.

Bude začínat příprava dospělých na křest, kdo má zájem o tuto svátost, prosím o nahlášení.

Ve středu 5.10. v 19:30 bude v kostele modlitba chval.

V pátek 7.10. od 19:00 bude na faře setkání mládeže.

V pátek 7.10. bude kněz navštěvovat nemocné, kdo má zájem o tuto návštěvu, prosím o nahlášení.